Рамиль Чурагул
НовостиМоя биографияСтихиПесниМои друзьяИздательство ООО Чурагул Мой фотоальбомГостиная

 

Шигырьлђр

АКЫЛ ЧЫБЫГЫ ИЗГЕЛЂР ЧИШМЂСЕ КАРТЛАР ЙОРТЫ КАЙГЫ ЌИЛЕ ЂЛ ДЂ СИН БАР, ЌАН-ЯРЫМ!
КЕМ ТЉЗЂТЕР ЯЗМЫШ ЯЛГЫШЫН?! САЙЛАМАГЫЗ, САЙЛАНМАГЫЗ! CЊЗ ЙЉРТМЂ ТУГАН КЉН ЌЫРЫ ЂЙТМЂ СИН АВЫР СЊЗ
ТУЙ ЌЫРЫ ЂЙДЂ, КАВЫШЫЙК! ЂТКЂЙ КИТКЂЧ АВЫЛЫМДА КИЧКЕ УЕННАР БЕР КЊРЕШЊ - БЕР ГОМЕР
ТУГАН ЙОРТКА КАЙТКАЛЫЙК ГАФУ ИТ СИН АГА СУЛАР ЂЙТЕГЕЗЧЕ, РОМАШКАЛАР?! МОЋНАР КАЙТСЫН АВЫЛГА!
 
1   2   3    Яшик ђле гљрлђшеп
Хостинг от uCoz